Site menu:

Contact en Informatie

NATUROPATI Natuurgeneeskundig Centrum
Grotestraat 111
5821 AD Vierlingsbeek
Telefoonnummer: 06-46166772

Email: NATUROPATI

Bereikbaarheid

Omdat wij persoonlijke aandacht tijdens de consulten en behandelingen erg belangrijk vinden, kan het zijn dat we niet in de gelegenheid zijn om de telefoon direct op te nemen en te beantwoorden.

Wilt u dan zo vriendelijk zijn om onze voicemail in te spreken, (vergeet niet uw telefoonnummer te vermelden) dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug. U kunt ons natuurlijk ook een email sturen of u belt op een later tijdstip nog een keer terug.

Onze voorkeur gaat uit naar telefonisch contact, dan kunnen wij u direct antwoord geven op al uw vragen.

Tevens is ons pand rolstoel toegankelijk.

Parkeren

U kunt gratis parkeren op ons eigen terrein achter de bloembakken.

Meer Informatie

Openingstijden

Maandag t/m Zaterdag van 08.00 tot 22.00 uur
In verband met pauze zijn wij tussendoor gesloten van 12.00 tot 13.00 en van 17.00 tot 18.00 uur

Zondag en Feestdagen Gesloten.

Wij hebben geen inloopspreekuur en werken uitsluitend op afspraak.

Tarieven 2024

Alle Consulten zijn exclusief kosten voor middelen en externe onderzoeken.

Voor Natuurgeneeskundige consulten ben ik vrijgesteld van BTW daarom is de factuur zonder BTW.

Omschrijving   Tarieven
Kennismakingsgesprek Maximaal 15 minuten Gratis
Eerste Consult Intake, Onderzoek en Behandeling 150,00
Vervolg Consult Behandeling 100,00
Aanvullend Onderzoek Onderzoek vanaf 50,00
Telefonisch Consult Per 15 min. 25,00
Huis en Ziekenhuis bezoek Exclusief reiskosten vanaf 150,00
Reiskosten Per kilometer 0,25

Betalingen 2024

U betaalt voor een Consult in onze Praktijk Contant of per Pin. Van de betaling ontvangt u een betalingsbewijs.

Betaling via Creditcard of op Rekening is niet mogelijk.

Bij storing van het Pinautomaat geld er een betalingsregeling via de bank : betaling geschied dan binnen 3 dagen na factuurdatum, daarna wordt uw factuur aangeboden bij Medicas incassobureau.

Declaratie Consult bij uw ziektekostenverzekeraar

Een vergoeding voor consult en behandeling door uw ziektekostenverzekeraar is mogelijk indien deze een overeenkomst heeft met de VBAG - Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijzen. De hoogte van de vergoeding kan per verzekeraar verschillen en is mede afhankelijk van de voorwaarden in de door u afgesloten polis. Bij twijfel kan alleen uw ziektekostenverzekeraar uitsluitsel geven.

Meer informatie over uw ziektekostenvergoeding kunt u vinden op:

Zorgwijzer.nl
VGZ Vergelijk en Kies

Bepalingen

In het contact met mijn clïenten gelden bepalingen, beroepscode en klacht- en tuchtregeling van De VBAG / RBCZ

Klachtenregeling:

Bij een klacht over een behandeling wordt eerst getracht dit met u te bespreken.
Ook is het mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen. Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen. De therapeut heeft het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden. De praktijk is hiervoor aangesloten bij Quasir.
Als de inzet van de klachtenfunctionaris of de wijze waarop uw onvrede of klacht is afgehandeld voor u onbevredigend is, dan kunt u zich wenden tot de geschillencommissie Zorggeschil.
Voor meer informatie kijk je op de website van mijn beroepsvereniging VBAG

Ondersteunende middelen

Wij maken gebruik van onderstaande middelen, deze kunt u bestellen in een reformzaak of bij de leverancier zelf:

Privacyverklaring

Wij hechten veel waarde aan uw privacy en streven ernaar om uw persoonlijke gegevens te beschermen. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verwerken, met welk doel, uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe we uw gegevens beveiligen.

Verwerkte persoonsgegevens en doeleinden

Als uw behandelende therapeut is het voor een optimale behandeling noodzakelijk dat we een dossier aanleggen. Dit is tevens een wettelijke verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). In dit dossier worden aantekeningen bijgehouden over uw gezondheidstoestand en gegevens met betrekking tot de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. We kunnen ook gegevens opnemen die noodzakelijk zijn voor uw behandeling en waarvoor we, na uw expliciete toestemming, informatie hebben opgevraagd bij andere zorgverleners, zoals uw huisarts. Uw gegevens worden verwerkt voor het leveren van adequate zorg en behandeling.

Daarnaast kunnen uw gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

Bewaartermijn

Volgens de wet op de behandelovereenkomst bewaren we uw gegevens gedurende 20 jaar.

Zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt, staan de gegevens die uw zorgverzekeraar vereist voor declaratie. Dit omvat uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum, de datum van de behandeling, een korte omschrijving van de behandeling en de kosten van het consult.

Beveiliging van uw gegevens

We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om de beveiliging van uw gegevens te waarborgen. Uw persoonlijke en medische gegevens worden opgeslagen op beveiligde computersystemen met up-to-date beveiligingssoftware. We zorgen ervoor dat alleen geautoriseerd personeel toegang heeft tot uw gegevens en dat zij zich bewust zijn van het belang van vertrouwelijkheid en geheimhouding. Daarnaast nemen we maatregelen om de beveiliging van onze website te waarborgen en maken we geen gebruik van cookies om uw persoonsgegevens te verzamelen of te volgen.

Boekhouder

Voor de financiële administratie maken we gebruik van een boekhouder. Deze boekhouder heeft beperkte toegang tot uw gegevens, uitsluitend voor facturatie en boekhoudkundige doeleinden. De boekhouder is gebonden aan dezelfde strikte regels van vertrouwelijkheid en geheimhouding als wijzelf.

Uw rechten

U heeft als cliënt bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. U kunt verzoeken om wijzigingen, aanvullingen of volledige verwijdering van uw gegevens. Indien u gebruik wenst te maken van deze rechten, kunt u schriftelijk contact met ons opnemen. We zullen uw verzoek zo spoedig mogelijk in behandeling nemen en hierover met u communiceren.

Contactgegevens

Indien u nog vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of de beveiliging ervan, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en zullen er alles aan doen om uw privacy en de veiligheid van uw gegevens te waarborgen.

Disclaimer

Wij werken uitsluitend op afspraak en accepteren betalingen contant of per pin.

Afspraken dienen minimaal 48 uur van tevoren te worden afgemeld of verzet. Bij het niet tijdig annuleren of verzetten van een afspraak, wordt deze in rekening gebracht.

U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor uw persoonlijke bezittingen en eigendommen.

U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor uw lichamelijke en geestelijke gezondheid. Voorafgaand aan deelname aan de aangeboden activiteiten van Naturopati, raden wij u aan om uw arts te raadplegen.

Naturopati, medewerkers, docenten en therapeuten zijn op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen. De volledige aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid ligt bij uzelf.