Site menu:

Stralingsproblematiek

Wat is straling?

Straling is elektromagnetische energie. Het omvat verschillende vormen van straling, zoals zonnestraling, röntgenstraling, radioactiviteit en straling afkomstig van zendmasten en mobiele telefoons. Deze vormen van straling behoren tot het elektromagnetische spectrum. We kunnen alleen licht en warmte waarnemen met onze zintuigen, terwijl andere vormen van straling alleen detecteerbaar zijn met behulp van instrumenten.

Elektromagnetisme is onlosmakelijk verbonden met het leven. Zonder elektromagnetisme zou het leven zoals we dat kennen niet mogelijk zijn. Het is een van de vier fundamentele krachten die door de natuurkunde worden erkend, naast zwaartekracht en de sterke en zwakke kernkrachten. Deze krachten vormen de basis van ons bestaan, inclusief het menselijk lichaam, dat is samengesteld uit deze elementaire deeltjes en ook wel "sterrenstof" wordt genoemd.

Straling is in essentie energie. Volgens Einstein zijn energie en materie zo nauw met elkaar verbonden dat ze niet als onafhankelijke elementen kunnen worden beschouwd, maar onderling uitwisselbaar zijn. Materie kan dus worden uitgedrukt in energie, zoals blijkt uit de bekende formule van Einstein: E=mc2. "Dode" materie bestaat eigenlijk niet, omdat alles is opgebouwd uit bewegende en trillende elementaire deeltjes. Daarom heeft alle materie een eigen frequentie (trillingen per seconde), een specifieke trillingskracht (amplitude), snelheid (Hertz) en ritme (fase).

In onze waarneming ervaren we echter wel degelijk een verschil tussen verschillende vormen van materie. Neem bijvoorbeeld een mens en een stoel: ze hebben verschillende vormen, kleuren en afmetingen. Een mens is levend, terwijl een stoel is gemaakt van "dode materie". Een mens kan bewegen, terwijl een stoel dat niet kan, enzovoort. Maar als we met een microscoop 100.000 keer inzoomen, blijkt er geen waarneembaar verschil meer te zijn. We zien dan alleen uniforme atomen. Als we nog verder inzoomen tot het kleinste deeltje, zien we alleen een oersoep van trillende elementaire deeltjes. Bij nog verdere zoom blijft er zelfs geen materie meer over, maar alleen een energieveld dat zich soms manifesteert als een deeltje en soms als een golf.

Soorten natuurlijke straling

Naast de straling waarmee de mens al eeuwenlang in harmonie leeft en die deel uitmaakt van zijn natuurlijke omgeving, zijn er ook andere vormen van natuurlijke straling, zoals het aardmagnetisch veld, kosmische straling en de Schumann-resonantie.

Aardmagnetisch veld

Vanuit de aardkern straalt een enorm magnetisch veld dat de hele aarde omringt. Dit aardmagnetisch veld reikt tot vele duizenden kilometers in de ruimte en beschermt de planeet tegen ioniserende straling van de zonnewind. De sterkte van dit magnetische veld varieert: hoe dichter bij de aardkern, hoe sterker het is. De aanwezigheid van breuklijnen, wateraders of metalen in de aardkorst kan de magnetische straling versterken. Traditioneel wisten boeren dat het aardmagnetisch veld invloed heeft op gewassen en dieren. Met behulp van een wichelroede, een y-vormige stok of twee L-vormige koperen staven, werden "aardstralen" gemeten. Dit gaf een indicatie van de geschiktheid van een locatie voor landbouw of het bouwen van stallen. Tegenwoordig kunnen deze stralen met wetenschappelijke meetapparatuur worden gemeten.

Gezondheidsklachten

De volgende gezondheidsklachten kunnen mogelijk verband houden met straling: